Wielkość tekstu:

Aktualności

NIEBIESKA SKRZYNECZKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Od września roku szkolnego 2024/2025 na terenie szkoły dostępna będzie tzw. "Niebieska skrzyneczka". Jest to efekt nowego projektu realizowanego przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i władze regionu, którego celem jest poprawa dostępu do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

W ramach projektu „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży” w szkołach umieszczane są specjalne niebieskie skrzynki, do których uczniowie mogą anonimowo wrzucać wiadomości z prośbą o pomoc lub informować o problemach, zarówno swoich, jak i tych zauważonych u rówieśników.

Inicjatywa zapewnia młodzieży bezpieczne miejsce do wyrażania swoich obaw i problemów, zwiększa świadomość na temat zdrowia psychicznego i edukuje zarówno uczniów, jak i kadrę pedagogiczną.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Biura Rzeczniczka Praw Dziecka oraz fundacji GrowSpace, OFF School, Dajemy Dzieciom Siłę i Girls Future Ready.

Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce 17 czerwca 2024r. w czasie konferencji „Fale Wsparcia; Niesiemy Pomoc Innym”. Szkołę reprezentowali p. Beata Malinowska oraz uczennice klasy drugiej turystycznej.

Wróć