Wielkość tekstu:

Aktualności

  • Start
  • Aktualności
  • Szkolenia zawodowe w ramach projektu RPO WM "Czas na dobry start zawodowy"

Szkolenia zawodowe w ramach projektu RPO WM "Czas na dobry start zawodowy"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1  pt. "Czas na dobry start zawodowy" zapewnia 300 uczniom naszej szkoły kursy zawodowe baristy (140 uczniów) , barmana (60 uczniów) oraz animatora czasu wolnego (100 uczniów), warsztaty „Podejmowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem TiK”, staże zawodowe u pracodawców (15 uczniów), spotkania branżowe z pracodawcami.

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez realizację kursów i szkoleń specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego odwzorowujących rzeczywiste warunki pracy na danym stanowisku poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup programów rezerwacyjnych, laptopów i najnowocześniejszych tablic multimedialnych pozwoli naszym absolwentom zwiększyć szansę na zatrudnienie na rynku pracy.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych realizują kurs baristy oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz nowoczesnych narzędzi i programów w prowadzeniu kształcenia w formie zdalnej.

 

Wróć