Wielkość tekstu:

Aktualności

SZKOLNE KOŁO MUZYCZNE

Program jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie swoje umiejętności prezentują w formie występów w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oraz biorą udział w konkursach.

Cele ogólne:

  • kształtowanie i rozwijanie zdolności muzycznych,

  • integracja ze środowiskiem poprzez piosenkę,

  • świadome planowanie wolnego czasu,

  • nabywanie pewności siebie.

 

Szczegółowe cele edukacyjne:

  • opanowanie różnego reperturaru piosenek związnych z kalendarzem imprez szkolnych,

  • opanowanie różnego repertuaru piosenek, polskich, ogniskowych, harcerskich, patriotycznych,

  • odkrywanie własnych możliwości twórczych,

  • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie,

Wróć