Wielkość tekstu:

Projekty

Komunikacja w działaniu

Projekt zatytułowany "Uczyć się razem-pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych" jest  realizowany w Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznym w latach 2020-2021. Projekt

zakłada  uczestnictwo kadry edukacji szkolnej  w trzech kursach językowych, jednym kursie komunikacji oraz  kursie ICT. Uczestnikami projektu zostali  nauczyciele różnych przedmiotów, w tym kadra zarządzająca, Całkowita liczba uczestników to 14 osób. Głównym celem projektu było umożliwienie stworzenia kompetentnego zespołu obsługującego dużą imprezę o charakterze międzynarodowym (Christmas in Europe), doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się poprzez praktyczną naukę języka obcego oraz zarządzanie pracą zespołu przez dobrą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Pierwszą mobilnością, jaka odbyła się w ramach projektu był wyjazd do Rumunii na kurs komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczyło w nim troje nauczycieli. Program kursu obejmował przygotowanie do pracy w multikulturowych zespołach, organizację spotkań, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie sytuacji trudnych  i praca nad nimi, nawiązywanie efektywnej komunikacji w grupie. Osobne zajęcia poświęcone były budowaniu zespołu i motywowaniu.

Oprócz realizacji tematów merytorycznych uczestnicy uczestniczyli w programie kulturalnym, zapoznawali się z pracą szkoły, na terenie której odbywały się zajęcia, poznawali miasto Sibiu,  podziwiali zbiory muzeum Astra, zwiedzali tereny Transylwanii wraz z zamkiem Drakuli, próbowali regionalnej kuchni, uczyli się rumuńskich tańców ludowych, podziwiali widoki trasy Transfogarskiej i chodzili po rumuńskich Karpatach.

Kolejną aktywnością był majowy wyjazd do Irlandii (Cork) i Anglii (Londyn) i uczestnictwo w kursach języka angielskiego. Kontakt z żywą mową  z pewnością rozbudza motywację do dalszej nauki języka obcego, uczestnicy będą mieli okazję poczuć jego funkcjonalność i praktyczność. Program kulturalny obejmuje zapoznanie się z kulturalnym dziedzictwem europejskim poprzez zwiedzanie londyńskich muzeów i miejsc ważnych historycznie.

W ramach przygotowań odbyło się szereg zajęć z języka angielskiego, z upowszechniania rezultatów projektu, uczestnicy wzięli udział  w warsztatach dotyczących komunikacji i zajęciach redukujących poziom stresu przed wyjazdem.

Pierwotnie planowany Kurs ICT, ze względu na zmiany profilu organizacji przyjmujących zaistniałych w wyniku pandemii koronawirusa  został zamieniony na program nauki aplikacji pomocnych w nauczaniu online i szerszym zastosowaniu technologii informacyjnej na lekcjach. Od 6 czerwca jest realizowany przez 2 nauczycieli. Pod koniec czerwca 2 nauczyciel wylatuje na kurs języka angielskiego do WLK. Brytanii (Londyn) oraz do Włoch (w połączeniu z językiem włoskim).

Uczestnicy wszystkich kursów  otrzymają certyfikaty ukończenia kursu języka angielskiego oraz certyfikaty Europass Mobility.

Link do artykułu na portalu "NOWA TURYSTYKA":

https://nowaturystyka.pl/komunikacja-w-dzialaniu-czyli-tworcze-podejscie-do-ksztalcenia-nauczycieli/?fbclid=IwAR2qShbdTuJTpzYl4u8aYF8ZizRujXTkCx4hFh3fKvQt1J7LuNKb1s1lJnc