Wielkość tekstu:

Projekty

Od nowego roku szkolnego 2023/2024 rusza projekt "Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy".

FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000070568

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

W projekcie weźmie udział 30 uczniów w przedziale wiekowym 16 - 19 lat kształcących się w zawodach technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt w hiszpańskiej Maladze i portugalskim Setubal zakłada realizację miesięcznej praktyki dla dwóch grup:

- Malaga (Hiszpania) - 15 czerwca do 13 lipca 2024r.

- Setubal (Portugalia) - 17 sierpnia do 14 września 2024r.

Stażystom (każdej grupie 15- osobowej) towarzyszyć będzie 2 nauczycieli.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji praktycznego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej, poznanie nowych tendencji w turystyce, hotelarstwie oraz gastronomii. Uczniowie tych trzech kierunków będą mieli okazję obserwować nowe tendencje na rynku pracy, wykorzystywanie nowych technologii a także zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

Projekt rozwija kompetencje kluczowe w zakresie nauki języków obcych, ICT, umiejętności społecznych oraz inicjatywności. Zakładamy naukę języka angielskiego zawodowego oraz hiszpańskiego przed mobilnością, zajęcia z native speakerem w trakcie mobilności, zwiedzanie i poznawanie specyfiki regionu, warsztaty kulturowe, co wpłynie na wzrost wzajemnego zrozumienia odmiennych kultur organizacyjnych, stylu życia i tolerancji. Poszerzy horyzonty myślowe zarówno w bezpośrednim otoczeniu uczestnika projektu, jak również w środowisku lokalnym podczas targów edukacyjnych oraz dni otwartych szkoły.

Program stażu, rozszerzony o elementy systemu ECVET, odpowiada bezpośrednio na potrzebę takiej organizacji procesu kształcenia, aby uwzględnić w nim treści wymagane przez pracodawców.

Realizacja projektu wzmacnia szanse na bogatsze doświadczenie i optymizm w spoglądaniu na przyszłość zawodową, a kultywowanie takich wartości jak tolerancja, otwartość, demokracja, równość, aktywność obywatelska stanie się częścią ich życia zawodowego i osobistego.