Wielkość tekstu:

O szkole

Terminarz roku szkolnego 2022/2023

Podstawa prawna: § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432) oraz
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Rok szkolny 2022/2023 trwa od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I – IVp rozpoczynają się 1 września 2022 r.
a kończą się 23 czerwca 2023 r. Łącznie 38 tygodni.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas maturalnych rozpoczynają się 1 września 2022 r. a kończą się 28 kwietnia 2023 r. Łącznie 30 tygodni.

Klasy I – IVp:

Klasy maturalne:

I semestr

01.09.2022 – 20.01.2023 (19 tygodni)

I semestr

01.09.2022 – 16.12.2023 (15 tygodni)

II semestr

23.01.2023 – 23.06.2023 (19 tygodni)

II semestr

19.12.2022 – 28.04.2023 (15 tygodni)

 

 

Kalendarz szkolny 2022/2023

SIERPIEŃ

31.08.2022

Środa, godz. 10:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna po egzaminach poprawkowych.

Rekrutacja 2022/2023. Przydział obowiązków nauczycielskich.

WRZESIEŃ

01.09.2022

Czwartek, godz. 9:00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

14.09.2022

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

15.09.2022

Czwartek, godz.16:00

Rada Pedagogiczna

Plan pracy szkoły, nadzór pedagogiczny 2022/2023.

Liczebność klas, sprawy różne.

15.09.2022

Czwartek, godz.18:00

Zebranie Rodziców

15.09.2022

Czwartek, godz.19:00

Zebranie Rady Rodziców

PAŹDZIERNIK

14.10.2022

Piątek, godz. 9:00

Rada Pedagogiczna

Święto Edukacji Narodowej

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2022

Poniedziałek

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

LISTOPAD

01.11.2022

Wtorek

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11.11.2022

Piątek

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 16.11.2022

Środa

Termin informowania uczniów klas maturalnych przez nauczycieli przedmiotów o proponowanych ocenach na I semestr roku szkolnego 2022/2023 w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem. Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

17.11.2022

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny na I semestr roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas maturalnych  (w tym zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

17.11.2022

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

17.11.2022

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

GRUDZIEŃ

14.12.2022

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

15.12.2022

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja klas maturalnych na I semestr roku szkolnego 2022/2023

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

do 21.12.2022

Środa

Termin informowania uczniów klas I – IVp przez nauczycieli przedmiotów
o proponowanych ocenach na I semestr roku szkolnego 2022/2023 w tym
o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem.
Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

22.12.2022

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny na I semestr roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas I - IVp  (w tym zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

22.12.2022

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

22.12.2022

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

23 - 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

06.01.2023

Piątek

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

09.01.2023

Poniedziałek

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.01.2023

Wtorek

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19.01.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja klas I - IVp na I semestr roku szkolnego 2022/2023

Podsumowanie działalności organów szkoły, zespołów przedmiotowych.

LUTY

13 - 26.02.2023

Ferie zimowe

MARZEC

14.03.2023

Wtorek, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

do 22.03.2023

Środa

Termin informowania uczniów klas maturalnych przez nauczycieli przedmiotów o  proponowanych ocenach rocznych w roku szkolnym 2022/2023 w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem.
Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

23.03.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny roczne w  roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas maturalnych  (w tym zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

23.03.2023

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

23.03.2023

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

30.03.2023

Czwartek,

w godz. 16:00 - 19:00

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły

KWIECIEŃ

06 - 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

do 12.04.2023

Środa

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny uczniów klas maturalnych

Nauczyciele weryfikują nieklasyfikację uczniów na swoich przedmiotach.

13.04.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Rozpatrzenie podań o egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas maturalnych

14.04.2023, 17.04.2023

18.04.2023, 19.04.2023

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

20.04.2023

do godziny 10:00

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w dzienniku elektronicznym Librus  wpisują roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas maturalnych

20.04.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023

28.04.2023

Piątek, godz. 15:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 dla klas maturalnych

MAJ

01.05.2023

Poniedziałek

Święto Pracy

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2023

Wtorek

Święto Flagi

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05.2023

Środa

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.05.2023

Czwartek

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05.05.2023

Piątek

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

08.05.2023

Poniedziałek

Egzamin maturalny

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 17.05.2023

Środa

Termin informowania uczniów klas I - IVp przez nauczycieli przedmiotów
o proponowanych ocenach rocznych w roku szkolnym 2022/2023 w tym zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem.
Wpis wszystkich proponowanych ocen do Librusa.

18.05.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Proponowane oceny roczne w  roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas
I -IVp  (w tym zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem).

Wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sprawy różne.

18.05.2023

Czwartek, godz. 17:30

Zebranie Rady Rodziców

18.05.2023

Czwartek, godz. 18:00

Zebranie Rodziców

CZERWIEC

08.06.2023

Czwartek

Święto Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.06.2023

Czwartek

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.06.2023

Piątek

Egzamin zawodowy

Dzień dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.06.2023

Środa, godz. 15:30

Zebranie kierownictwa i przewodniczących Zespołów Przedmiotowych

15.06.2023

Czwartek

do godziny 10:00

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w dzienniku elektronicznym Librus  wpisują roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I - IVp

15.06.2023

Czwartek

do godziny 12:00

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny uczniów klas I – IVp

Nauczyciele weryfikują nieklasyfikację uczniów na swoich przedmiotach.

15.06.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna uczniów klas I - IVp w roku szkolnym 2022/2023

Rozpatrzenie podań o egzaminy klasyfikacyjne uczniów klas I - IVp

19.06.2023 - 22.06.2023

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas I - IVp

22.06.2023

Czwartek, godz. 16:00

Rada Pedagogiczna

Klasyfikacja roczna po egzaminach klasyfikacyjnych

23.06.2023

Piątek, godz. 9:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

26.06.2023

Poniedziałek, godz. 10:00

Plenarna Rada Pedagogiczna

24.06 – 31.08.2023

Ferie letnie

LIPIEC

24.06 – 31.08.2023

Ferie letnie

SIERPIEŃ

21.08.2023

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym część ustna

22.08.2023

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym część pisemna

24 - 30.08.2023

Egzaminy poprawkowe

31.08.2023

Czwartek, godz. 10:00

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna po egzaminach poprawkowych.

Rekrutacja 2023/2024, przydział obowiązków nauczycielskich.

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2022/2023

Klasa

Termin praktyki zawodowej

3 AH

19. 09. 2022 - 14.10.2022

3 DT

17.10. 2022 - 11. 11. 2022

3 GO

17.10. 2022 - 11. 11. 2022

3 HO

14. 11. 2022 - 09. 12. 2022

3 ET

14. 11. 2022 - 09. 12. 2022

4 AHp

27. 02. 2023 - 17. 03. 2023

4 DTp

06. 03.2023 - 31. 03. 2023

4 GOp

17. 04. 2023 - 12. 05. 2023

4 ETp

15. 05. 2023 - 09. 06. 2023

 

Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023 – termin główny

Klasy 4 (maturalne) – styczeń 2023

Klasy 3 – czerwiec 2023

Klasy 4p – nie mają egzaminu w roku szkolnym 2022/2023

 

Egzamin zawodowy w roku szkolnym 2023/2024 – termin główny

Klasy 5p (maturalne) – styczeń 2024

Klasy 3 – czerwiec 2024