Wielkość tekstu:

Strefa rodzica

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca - Anna Sierocińska - Rudzińska kl. 3HO
Wiceprzewodniczący - Robert Buzakowski kl. 4DT
Sekretarz – Kinga Bochenek kl. 4ET
Skarbnik – Marlena Gutowska kl. 3ET

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Płachta kl. 2AH
Monika Dąbrowska kl.2DT

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21
ul. Krasnołęcka 3
00-734 Warszawa

Nr rachunku: 60 1020 1068 0000 1202 0098 6646

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

15.09.2022R. GODZ. 19:00

17.11.2022R. GODZ. 17:30

22.12.2022R. GODZ. 17:30

23.03.2023R. GODZ. 17:30

18.05.2023R. GODZ. 17:30