Wielkość tekstu:

Strefa rodzica

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca - Anna Sierocińska - Rudzińska           kl. 4GO
Wiceprzewodniczący - Joanna Bosakirska                       kl. 1AH
Skarbnik – Katarzyna Szwalska                                          kl. 3DT

Komisja Rewizyjna:

Sylwia Żmijewska - Kwiręg            kl. 1DT
Renata Kazanowska - Dziedzic     kl. 1HO

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21
ul. Krasnołęcka 3
00-734 Warszawa

Nr rachunku:    60 1020 1068 0000 1202 0098 6646

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW

  • 14.09.2023 r. (czwartek)  godz. 19.00
  • 30.11.2023 r. (czwartek)  godz. 17.30
  • 04.01.2024 r. (czwartek)  godz. 17.30
  • 21.03.2024 r. (czwartek)  godz. 17.30
  • 23.05.2024 r. (czwartek)  godz. 17.30