Wielkość tekstu:

Strefa ucznia

Pomoc socjalna

  1. Od roku szkolnego 2020/2021 kompetencje dotyczące rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych przekazane zostały ośrodkom pomocy społecznej (OPS). Zgodnie z tą decyzją wypełnione wnioski należy składać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia do dnia 15 września każdego roku szkolnego.

  2. W gestii szkoły leży realizacja  rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Dotyczy on uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Informacje  znajdziecie Państwo pod następującym adresem:https://liblink.pl/ymrl4XD7WQ Termin składania wniosków w szkole mija 11 września każdego roku szkolnego.